Wen procedure

border-img

Wen procedure

Om uw kind en uzelf vertrouwd te laten raken met ons kinderdagverblijf hebben wij wenmomenten die vooraf gaan aan de uiteindelijke plaatsingsdatum. In de weken voor de uiteindelijke plaatsingsdatum neemt Kinderdagverblijf Spel en Groei contact op met de ouder(s)/ verzorger(s) om te overleggen wanneer de wenmomenten plaatsvinden. Het doel van deze wenmomenten is o.a.;

  • Dat uw kind vertrouwd raakt met het kinderdagverblijf: het dagritme, de pedagogisch medewerksters en de groepsgenootjes;
  • Dat de ouder(s)/ verzorger(s) vertrouwd raken met de nieuwe situatie en een vertrouwensrelatie kunnen ontwikkelen met de pedagogisch medewerksters;
  • Dat zaken zoals voedingsschema's en slaaprituelen, zo goed mogelijk op elkaar afgestemd kunnen worden.