Intake gesprek

border-img

Intake gesprek

Hoe gaat de intake procedure?

Via ons aanmeldingsformulier kunnen ouders hun kind aanmelden. Vervolgens wordt het aanmeldingsformulier in behandeling genomen, tot slot wordt de ouder uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt de basis gelegd voor een vertrouwensrelatie tussen ouder(s)/ verzorger(s) en het kinderdagverblijf. Behalve het feit dat de ouders geïnformeerd worden over alle zaken die met de verzorging van het kind te maken hebben, is dit gesprek bedoeld om de ouder goed te informeren over de organisatie van het kinderdagverblijf. Ter ondersteuning wordt er schriftelijke informatie meegegeven over de dagelijkse gang van zaken in het kinderdagverblijf. Wat kunnen de ouder(s)/ verzorger(s) van het kinderdagverblijf verwachten en wat verwacht het kinderdagverblijf van de ouder(s)/ verzorger(s)? Deze vragen zullen grotendeels beantwoord zijn na het intakegesprek.

Vraag een rondleiding aan