Breng en ophaalmomenten

border-img

Breng en ophaalmomenten

Je kind halen en brengen maken we leuk

Het brengen van je kind is een belangrijk moment van de dag. Je kind zal afscheid moeten nemen. Vooral jonge kinderen kunnen moeite hebben met het loslaten van de vertrouwde ouder. De belofte dat ze later op de dag weer opgehaald worden stelt een jong kind niet gerust. Want in de jongste leeftijdscategorie is iemand die uit het zicht verdwijnt definitief weg. Daar hebben we alle ervaring mee: De pedagogisch medewerkster zal het kind overnemen van u bij het weggaan en samen met uw kind afscheid nemen. We zetten uw kind aan tot spelen. Ondanks dat dit soms lastig kan zijn is het belang voor het kind dat ze weten dat u vertrekt en dat dit niet onopgemerkt gebeurt.

Als de ouder het kind komt halen dient de ouder zich te realiseren dat het kind op dat moment in spel verdiept kan zijn en dat hij gefrustreerd kan raken als het daar te abrupt uit wordt gehaald. Wij streven er dan ook binnen ons kinderdagverblijf naar dat de momenten van halen en brengen zo rustig mogelijk verlopen. Deze momenten geven namelijk ook de gelegenheid tot het uitwisselen van informatie en vragen aangaande uw kind tussen u en betreffende pedagogisch medewerkster en contact tussen u en andere ouders.