Wie zijn wij

border-img

Wie zijn wij

Vanuit de gastouderopvang ben ik, Hakima Bennadi, in 2016 een kinderdagverblijf begonnen om de kinderen die ik opvang nog meer uitdaging, plezier en bewegingsvrijheid te geven. Mijn hart ligt bij het stimuleren van kinderen, het helpen bij hun ontwikkeling en hen ook vooral zelf dingen te laten ontdekken. Dit doe ik samen met een andere toegewijde pedagogisch medewerkster mijn zus Seloua. Wij zijn beiden gediplomeerd en beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Onze kinderdagverblijf bestaat uit een verticale groep waarin kinderen van 0 tot 12 jaar terecht kunnen. Er is hier bewust voor gekozen omdat wij het belangrijk en leuk vinden dat de kinderen met elkaar opgroeien, altijd in dezelfde groep blijven en met dezelfde pedagogisch medewerkers in aanraking komen. De jongere kinderen trekken zich op aan de oudere kinderen, hierdoor zullen de oudere kinderen hen steunen bij het helpen en ontdekken.

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid vinden wij erg belangrijk. Deze worden bevorderd doordat de accommodaties kindvriendelijk zijn ingericht waardoor het kind zelf op ‘ontdekkingstocht’ kan gaan. Ook door uitdagend spelmateriaal en het pedagogisch handelen van de groepsleiding willen wij de zelfstandigheid van kinderen stimuleren. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een prettige sfeer bestaande uit veiligheid, geborgenheid en vertrouwdheid. De groepsleiding draagt zorg voor het creëren van zo’n klimaat.