Opleidingseisen van het personeel

border-img

Opleidingseisen van het personeel

De opleidingseisen van de pedagogisch medewerkers

Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van minimaal een SPW 3 (of gelijkwaardig) diploma en een verklaring van goed gedrag. Binnen het kinderdagverblijf zullen we enkele vaste invalkrachten in dienst nemen. Indien ziekteverzuim vakantie- of snipperdagen niet intern op te lossen zijn, wordt de invalkracht op de groep geplaatst. Het werken met vaste invalkrachten, zorgt ervoor dat zij de kinderen kennen en op de hoogte zijn van de werkwijze die wordt toegepast in de groep.

Pedagogisch medewerkers in opleiding

Pedagogisch medewerkers in opleiding zijn zeker welkom bij Kinderdagverblijf Spel en Groei. Er zijn al pedagogisch medewerkers op de locatie met ruime ervaring in de kinderopvang en die ook training en ervaring hebben in het begeleiden van stagiaires. We zijn op dit moment nog een startende organisatie en kunnen nog niet voldoende ondersteunding bieden voor een toekomstige pedagogisch medewerker. Wanneer Kinderdagverblijf Spel en Groei goed loopt en we dit wel kunnen realiseren, nemen we contact op met de lokale scholen om aan te geven dat we een opleidingsplek kunnen bieden.