Normen en waarden

border-img

Normen en waarden

Wij vinden normen en waarden van groot belang. Het aan leren van normen en waarden maakt onderdeel uit van de morele ontwikkeling. Binnen en buiten de groep doen zich situaties voor waar op dit gebied veel leermomenten van zijn (bijv. pijn en verdrietige situaties, ruzie of een maatschappelijke gebeurtenis). Binnen Kinderdagverblijf Spel en Groei leren de kinderen om met respect en liefde met elkaar om te gaan zodat het kind op jonge leeftijd leert wat wel en niet goed is.