Veiligheid en gezondheid

border-img

Veiligheid en gezondheid

Kinderdagverblijf Spel en Groei zet zich in voor veiligheid en gezondheid door te werken met protocollen waarin duidelijk is beschreven hoe medewerkers veilig en gezond horen te handelen op de groep. Kinderdagverblijf Spel en Groei ziet er op toe dat medewerkers goed op de hoogte zijn van de protocollen en dat deze op de juiste manier worden toegepast in de groep. Er wordt daarom ook jaarlijks een risico inventarisatie gedaan op het gebied veiligheid en gezondheid.

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) controleert jaarlijks of de opvanglocatie voldoet aan alle veiligheid- en gezondheidseisen. Deze protocollen zijn ook aanwezig op de locatie en kunnen ingezien worden. Het rapport van de GGD controle is terug te lezen op onze website www.kdv-olaf.nl. Ook is deze terug te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang. Daarnaast zijn ook de risico-inventarisaties betreffende de veiligheid en gezondheid terug te vinden in het pedagogisch beleidsplan.

Omdat de veiligheid van je kind belangrijk is kun je het meest recente rapport van de GGD hier lezen.