Spel – en activiteit

border-img

Spel – en activiteit

Voor de baby’s bestaat het grootste gedeelte van de dag natuurlijk uit verzorgen. Toch wordt er veel met de baby’s gepraat, omdat dit bij zal dragen aan de ontwikkeling. Tevens worden er liedjes gezongen en spelletjes gedaan. Deze vormen van ‘spel’ zorgen voor een verdere ontwikkeling van de kinderen. Verder zijn er in het dagritme een aantal vaste momenten van activiteiten ingepland. Hieronder verstaan we knutselactiviteiten, liedjes zingen, kringactiviteiten en samen eten. De knutsel- en kringactiviteiten worden meestal voor de kinderen vanaf 2 jaar aangeboden.

Een kind brengt zijn/haar dagen grotendeels spelenderwijs door. Aangezien het niet voor elk kind meteen vanzelfsprekend is dat het ‘goed’ kan spelen, zijn onze begeleidsters tevens in staat spelbegeleiding te geven. Dankzij een goede spelbegeleiding en een stimulerende houding kan een kind al goed op weg geholpen worden met spelen. Binnen ons kinderdagverblijf hechten wij, buiten het binnen-spel, echter ook veel waarde aan buitenspel. Kinderen spelen buiten op een andere wijze. De ervaring van andere ruimten, weersomstandigheden, natuur en ondergronden zorgt ervoor dat het spel en onderzoek van kinderen varieert met het spel in de binnenruimten. Buitenspel vraagt andere vaardigheden en biedt ook andere mogelijkheden.

In de dagschema’s staan de verschillende activiteiten deels beschreven. Als Kinderdagverblijf hopen wij de kinderen alle mogelijkheden te bieden hun ontwikkeling in vaardigheden, motoriek en andere gebieden door te zetten. Elk spel of activiteit die wij aanbieden biedt een bepaald stimulans aan in de ontwikkeling van het kind. De spellen kunnen niet door kinderen van alle leeftijden gespeeld worden. Er is een duidelijk verschil in niveaus hierin. Daarbij speelt de vaardigheid van elk kind een grote rol. Ondanks dat kinderen dezelfde leeftijd kunnen hebben, zal niet elk kind dezelfde dingen kunnen doen als hun leeftijdsgenoten. Dit wordt dan ook door de pedagogische leidsters gestimuleerd.