Opvang 4-12 jaar

border-img

Opvang 4-12 jaar

Kinderdagverblijf Spel en Groei zal ook kinderen van de leeftijdscategorie 4 tot 12 jaar opvangen, oftewel er wordt Buitenschoolse Opvang (BSO) aangeboden. Terwijl er één leidster bezig is met de jongere kinderen, zal de andere leidster bezig zijn met de BSO. Deze kinderen dienen op een andere manier benaderd te worden. Emotionele veiligheid valt hier uiteraard ook onder. Deze kinderen zijn al meer gewend met betrekking tot andere omgevingen buitenshuis. Zij gaan al naar school en krijgen hierdoor te maken met meerdere opvoeders. De school en de ouders zullen aan het begin van de aanmelding al een beeld kunnen geven van het kind met betrekking tot ontwikkelingen, onder andere de emotionele ontwikkeling. Hier zal door ons op ingespeeld worden.

Tijden Activiteiten
14.30- 15.30 Voorbereiding op binnenkomst van de kinderen
16.00- 16.30 Activiteit
17.00- 18.00 Afronding

Voorbereiding binnenkomst

De bordjes en bekers worden met het eten en drinken alvast op tafel gelegd, zodat de tafel al helemaal gedekt is als de kinderen arriveren. De opvang zorgt zelf voor boterhammen en bijhorend beleg. Daarbij wordt er ook voor fruit gezorgd zodat de kinderen in ieder geval fruit hebben gegeten die dag. Het is belangrijk dat wij het gezond eten stimuleren bij de kinderen. Daarnaast wordt de activiteit die op de planning staat om uit te voeren met de kinderen van te voren goed besproken met de collega’s en worden de middelen die daarvoor nodig zijn klaargelegd. Daarna gaat één van de leidsters de kinderen van school ophalen. Als de kinderen binnen komen is het belangrijk dat zij eerst hun handen gaan wassen voordat zij aan tafel gaan. Hygiëne is uitermate belangrijk binnen onze opvang.

Na het eten zal er gevraagd worden aan de kinderen hoe zij de dag hebben beleefd en wat zij allemaal hebben gedaan. Dit om hun gespreksontwikkelingen te ondersteunen. Ook is het van belang dat de leidsters weten waar de kinderen mee zitten zodat er eventueel rekening mee gehouden kan worden. Daarbij moet er ook gevraagd worden naar huiswerk. De wat oudere kinderen krijgen regelmatig huiswerk mee naar huis. Zij kunnen dan hieraan zitten tijdens het verblijf op de opvang en hierin kunnen wij eventueel ondersteunen.

Bezigheden tijdens BSO

Terwijl de andere leidster op de groep bezig is om de verticale groep van 0 tot 4 jaar te vermaken. Gaat de leidster die op de BSO groep staat aan de slag met de activiteit die op de planning staat. Elke dag wordt er een activiteit aangeboden voor de kinderen zoals: knutselen met betrekking tot een thema, verven, kleien, koekjes bakken cup cakes versieren en als het weer het toelaat kunnen de kinderen ook buiten spelen.

Het is voor een kind niet verplicht om mee te doen. Soms zijn kinderen heel moe als ze van school komen en willen ze eigenlijk maar weinig doen. Daarom mogen zij ook gewoon rusten op de bank of iets voor zichzelf gaan doen. We hebben ook een aanbod aan verschillende speelmogelijkheden voor alle leeftijden zoals ganzenbord, domino, puzzels, K’nex en lego blokken. De kinderen kunnen ook gaan lezen, tekenen, schilderen, muziek luisteren of een computerspel spelen op de Wii of de iPad. Daarbij moeten er wel afspraken worden gemaakt m.b.t. Wii of de IPad. Kinderen zijn vaak geneigd hier sneller voor te kiezen. Degene die de dag ervoor al heeft gespeeld die komt dan niet aan de beurt. Ook mogen ze maar maximaal een half uurtje op de Wii of IPad spelen. Natuurlijk wordt er ook gekeken naar de houding van de kinderen. Als het kind elke dag aangeeft geen zin te hebben in de geplande activiteiten, wordt hij/zij hier wel op aangesproken. Er wordt dan gevraagd waarom het zo is en wat er gedaan moet worden zodat hij/zij wel zal meedoen. Zo blijven wij op de hoogte van de interesses van kinderen en kunnen wij hierop inspelen.

Afronding

De kinderen die nog bezig zijn met een activiteit die ronden het af en gaan weer hun handen wassen om zich alvast voor te bereiden op het ophaalmoment van hun ouders. De kinderen die hun werkje of iets dergelijks mee willen nemen die mogen dat opbergen in hun bakje om zo te voorkomen dat wij of zij het zullen vergeten. Daarna gaan we gezamenlijk met ze allen aan tafel om een koekje/cracker te eten. Zo is er ook nog even tijd om een praatje te maken met de kinderen. Zij willen vaak van alles vertellen zoals het verloop van de dag en of zij het naar hun zin hebben gehad op de opvang. Zo schep je een band met de kinderen en dat is heel belangrijk voor hen zodat zij zich op hun gemak kunnen voelen.

Dit document bevat slechts een richtlijn wat betreft de dagindeling. In de vakanties worden er vaak uitstapjes of activiteiten georganiseerd waardoor het dagschema kan afwijken.