Oudercommissie

border-img

Oudercommissie

De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders. Het doel van de oudercommissie is in samenwerking met de leiding en het team, de belangen van de kinderen en de ouders zo goed mogelijk te behartigen. Daarbij is advies vanuit de ouders naar de leidsters toe van belang. De oudercommissie voert overleg met de leiding en is aanspreekpunt voor ouders bij klachten en dergelijke. Zij draagt bij aan een goede en heldere informatievoorziening van de ouders en is een klankbord voor leiding en team van Kinderdagverblijf Spel en Groei. Een andere functie van de oudercommissie is het ondersteunen van diverse activiteiten. Kort gezegd, de oudercommissie is nodig om de kwaliteit van het kinderdagverblijf te bewaken. Dit door middel van gevraagd en ongevraagd advies vanuit de ouders naar de pedagogische leidsters toe. Elk jaar wordt er door de oudercommissie een thema-avond georganiseerd.

Naast de oudercommissie, worden er ook interne gesprekken gevoerd binnen Kinderdagverblijf Spel en Groei. De medewerkers zullen elk maand een vergadering inlassen om de voortgang van de kinderen, het kinderdagverblijf en de leidsters te bespreken. De punten die verbeterd kunnen worden zullen meteen aangekaart worden om er zo snel mogelijk mee te beginnen. Wij willen ons kinderdagverblijf continu verbeteren door inbreng van alle medewerkers, ouders en natuurlijk ook de kinderen.